АРХІВНІ ПОРТАЛИ

Дані рішення дозволяють забезпечувати зберігання та керування будь-яким вмістом у єдиній інформаційній системі з можливістю налаштування бізнес процесів, зв'язків між об'єктами, зручним пошуком, ролевим інтерфейсом доступа та іншими вимогами проектів корпоративного рівня. Вони є ядром комплексной системи автоматизації управління документами і бізнес-процесами та забезпечують ефективну спільну роботу всіх підрозділів компанії.

ПЛАТФОРМИ

 

КЛІЄНТИ

 

ФАКТИ

Досвід впровадження. Повний цикл розробки, впровадження та підтримки ECM/BPM систем, що підтверджується багаторічним досвідом компанії та партнерськими статусами від провідних ІТ-вендорів – Microsoft, OpenText/Documentum

Стандартизація інформації. Єдине джерело актуальної корпоративної інформації (стандарти, регламенти, керівництва, шаблони договорів, угод, листів та іншої документації, пакети документації на продукцію, тощо)

Актуальність. Організація постійного оновлення і контроля актуальності документів компанії, регламентне зберігання документації для відповідності вимогам державних та галузевих регуляторів

Оптимізація. Покращення процесів керування інформацією, перетворення документів у цифрову форму, конвертація форматів, індексування інформації для швидкого пошуку, використання цифрових підписів дозволяють підвищити ефективність бізнесу в цілому

FINTECH

Розробка рішень для інноваційних фінансових продуктів, таких як інвестеційні платформи, онлайн банкінг, фінансові кабінети користувачів, з урахуванням сучасних підходів до архітектури, безпеки та зручності як інтерфейсів, так і супроводжуючих бізнес-процесів

СТАНДАРТИ

     

КЛІЄНТИ

   

ФАКТИ

Безпека. Використання багатофакторної автентифікації, автоматична верифікація даних і документів користувачів, кібербезпека та резервування даних

Комплексна розробка. ІТ і бізнес консалтинг, побудова серверної архітектури, побудова транзакційних систем, автоматичні платіжні розрахунки, формування графіків виплат, алгоритми автоінвестування

Процеси. Організація автоматизованих кросплатформенних бізнес процесів, інтеграція різних сервісів і систем, моніторинг проходження процесів, системи сповіщень і ескалацій

Візуалізація даних. Смарт-аналіз і візуалізація даних, збагачення даних із зовнішніх систем, побудова систем звітності на базі найсучасніших алгоритмів та рішень

E-COMMERCE

Рішення, об'єднані в єдиний сервіс-портал, що дозволяє реалізовувати бізнес вимоги, перевищуючі межі стандартної функціональності вибраної e-Commerce платформи. Оптимізація всіх процесів: від оформлення надходження товару на склад і відображення його на торговому онлайн-майданчику до окремих аспектів обробки і виконання замовлень з відображенням детальної аналітики продажів та ефективності реклами

PLATFORMS

 

КЛІЄНТИ

 

ФАКТИ

Швидкий старт. Аналітично обгрунтований вибір базової платформи і необхідних модулів, в залежності від потреб вашого інтернет-бізнесу

Єдиний центр керування. Консолідація необхідних бізнес-даних з одної або багатьох систем, максимально ефективне керування даними та аналіз їх в центральному e-Commerce сервіс-порталі

Масштабованість. Відкрита архітектура з набором готових інтеграційних модулей, що дозволяють взаємодіяти з колл-центром, обліковими системами, зовнішніми торгівельними майданчиками, аналітичними системами

Універсальність. Рішення e-Commerce, що пропонуються можуть застосовуватись як в B2B-, так і в B2C-секторі, для підприємств малого та середнього бізнесу, з однаковим успіхом в невеликих онлайн-магазинах та в онлайн-предствництвах великих торгівельних мереж

РОБОТИЗАЦІЯ (RPA)

Розробка та впровадження роботизованих процесів будь-якої складності на основі платформи UiPath RPA, інтеграція з існуючими ІТ системами без їх доопрацювання, використання технологій машинного навчання.

ПЛАТФОРМИ

 

КЛІЄНТИ

       

ФАКТИ

Весь спектр процесів. Успішний досвід роботи в реалізації роботизованих процесів для різноманітних сфер діяльності компанії та широкий спектр систем, що використовуються для роботизації

Швидке впровадження. MVP протягом одного місяця, побудова дорожньої карти процесів роботизації, виявлення найбільш перспективних процесів для роботизації. Швидкий старт, як запорука ефективності рішень

Сучасна альтернатива. Роботизація, як альтернатива використання складних і дорогих підходів до інтеграції систем, дозволяє оперативно реагувати на зміни бізнесу та адаптувати наявні рішення до нових реалій

Економічна ефективність. Збільшення загальної продуктивності та зниження завантаження персоналу за рахунок використання програмних роботів, виконання монотонних та повторюваних операцій роботом, швидка реалізація нових процесів без придбання нового програмного забезпечення, використання роботів в режимі 24/7

BPM/ІНТЕГРАЦІЙНІ РІШЕННЯ

Рішення, що забезпечують комплексний підхід для організації чіткого та послідовного процесу обміну інформацією, її обробки, перетворення та зберігання між усіма системами підприємства.

ПЛАТФОРМИ

КЛІЄНТИ

     

ФАКТИ

Інтеграція систем. Аналіз, розробка та реалізація автоматизованної спільної роботи корпоративних систем, розробка та впровадження інтеграційних рішень на основі мікросервісної архітектури у поточний ІТ-ланшафт, а також використання наявних комунікаційних інтерфейсів та шин без доопрацювання існуючих систем

Спільна робота. Аналіз, вибір, налаштування та впровадження рішень для оркестрації наявних інформаційних систем, візуалізація та управління мікросервісами в межах наскрізних бізнес процесів організації

Спільна робота. Аналіз, вибір, налаштування та впровадження рішень для оркестрації наявних інформаційних систем, візуалізація та управління мікросервісами в межах наскрізних бізнес процесів організації

Аналіз інформації. Забезпечення ефективного використання накопиченої бізнес інформації, організація корпоративних DWH, розробка та впровадження ETL процесів для формування корпоративних сховищ бізнес інформації, налаштування інформаційних вітрин, бізнес звітів, предективної аналітики, розробка та перевірка різних бізнес-моделей на основі накопиченої інформації

ASTERISK VOIP

Багатофункціональні рішення для організації сучасної системи офісної IP-телефонії на базі Asterisk. Зниження витрат на телекомунікації, об'єднання віддалених офісів та створення загального номерного плану, мобільні офіси, call-центр, contact-центр, факс-сервер, системи запису та прослуховування розмов, та інші сервіси сучасної IP АТС.

ПЛАТФОРМИ

       

КЛІЄНТИ

     

ФАКТИ

Call Center. Побудова професіонального та одночасно бюджетного колл-центру, включно з інтеграцією з CRM, HelpDesk та інтернет-магазином

Конференц-зв’язок. Якісний аудіо- та відео-зв’язок з будь-якою кількістю віддалених користувачів та територіальних підрозділів компанії

Безпека зв’язку. Системи запису та моніторингу розмов, гнучке налаштування доступу до міжнародних ліній зв’язку, забезпечення безпеки дзвінків

Єдина мережа. Об’єднання всіх офісів компанії в єдину корпоративну мережу, забезпечення загальною логікою дзвінків і безкоштовним зв’язком між філіалами